เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

Up

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื้อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื้อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
File Size:
70.93 kB
Date:
03 ธันวาคม 2562
Downloads:
0 x
 
 
 
Powered by Phoca Download

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.