เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 394
รับเรื่องร้องเรียน เขียนโดย Super User 617
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 1991
จัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) เขียนโดย Super User 573
ตารางการให้บริการผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1592
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เขียนโดย Super User 2860
บุคคลากร เขียนโดย Super User 5482
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เขียนโดย Super User 1430
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เขียนโดย Super User 5068
กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง เขียนโดย Super User 2749

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.