เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 22
รับเรื่องร้องเรียน เขียนโดย Super User 397
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 1667
จัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) เขียนโดย Super User 505
ตารางการให้บริการผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1354
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เขียนโดย Super User 2464
บุคคลากร เขียนโดย Super User 5125
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เขียนโดย Super User 1365
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เขียนโดย Super User 4829
กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง เขียนโดย Super User 2594

2020 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.