เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสบปราบ โทร.. 054-296085,054-296252, Fax.. 054-296253 , ห้องฉุกเฉิน 054-296260
เลขที่ 333 หมู่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/soppraphospital

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
101     ห้องบัตร 
102     จุดรับบัตรคิว
103     จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 1
104     จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 2
105     ห้องตรวจโรค 1
106     ห้องตรวจโรค 2
107     ห้องตรวจโรค 3
108     ห้องตรวจโรค 4
109     ห้องชันสูตร 1
110     ห้องชันสูตร 2
111     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1
112     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2
113     ห้องเก็บเงิน
135     ห้อง
X-ray
115     ห้องฉุกเฉิน ER 1
116     ห้องฉุกเฉิน
ER 2
117     ห้องคลอด
118     ห้องผ่าตัด
119     ห้องพักแพทย์
120     ธุรการ

121     ห้องพักผู้อำนวยการ
122     ห้องประชุม
123     ศูนย์คอมพิวเตอร์
125     HA
126     ห้องอัลตราซาวน์
127     ตึกผู้ป่วยใน 1
128     ตึกผู้ป่วยใน 2
129     งานหลักประกันฯ (สิทธิการรักษาพยาบาล 
, รับเรื่องร้องเรียน , พรบ.,ประกันสังคม ทุกวัน จันทร์-ศุกร์)
130     งานหลักประกันฯ ( IT )
131     คลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง (NCD
140     คลินิกผู้ป่วย ARI
133     งานการเงิน
134     งานพัสดุ
145     กลุ่มเวชศาสตร์ฯ 1
136     กลุ่มเวชศาสตร์ฯ 2
137     ทันตกรรม 1
138     ทันตกรรม 2
149     กายภาพบำบัด
142     โรงครัว
143     ซักฟอก
150    Supply, งานเคลมผู้ป่วยนอก-ใน, หัวหน้างานประกันสุขภาพฯ
159     แพทย์แผนไทย
164     หัวหน้าพยาบาล

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.