เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

Up

EB1 ข้อ2(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง(วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน,การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระ

EB1 ข้อ2(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง(วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน,การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระ
File Size:
568.90 kB
Date:
03 ธันวาคม 2562
Downloads:
0 x
 
 
 
Powered by Phoca Download

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.