เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17:30 น.

- ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด


วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 10:13 น.
- ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 10:11 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ส.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 รายการ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 16:56 น.
E-bidding ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจ วิเคราะห์สารชีวเคมี

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 13:36 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำวน 200 รายการ ของโรงพยาบาลสบปราบ

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 13:58 น.

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับบผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291064 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 14:51น.
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ( 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 13:15 น.
- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ

 

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.