เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2566
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
- ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
- ร่างประกาศ ประกวดราคาเครื่อง x-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 
- ประกาศเผยแพร่แผน

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13:39 น.
- ประกาศเผยแพร่แผน
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10:55 น.
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

1.ประกาศเผยแพร่แผนตู้ดูดไอสารเคมี Fume hood ครอบอ่าง

2.ประกาศเผยแพร่แผนอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

 

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17:30 น.

- ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด


วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 10:13 น.
- ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 10:11 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ส.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 รายการ

วันที่ 7 มีนาคม 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 16:56 น.
E-bidding ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจ วิเคราะห์สารชีวเคมี

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 13:36 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำวน 200 รายการ ของโรงพยาบาลสบปราบ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคาระห์สารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง 2567
- ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรววิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง 2567

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 13:58 น.

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับบผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291064 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 14:51น.
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ( 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 13:15 น.
- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงงบเงินกู้ 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.