เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์

 

 **** เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลสบปราบ ช่องทางด่วน ****  

 ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) 054-296085,054-296252 (ตลอด 24 ชั่วโมง โอนสายได้)
ห้องฉุกเฉิน 054-296085 ต่อ 115,116 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตึกผู้ป่วยใน 054-296085 ต่อ 127,128 , 088-5472433 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
งานบริหารงานทั่วไป 086-4207366 (ในเวลาราชการ)

--------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 

 

------------------------------------------------------------------------

พิธีประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"

นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ นำบุคลากรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลสบปราบ ประกาศเจตนารมณ์ 

"ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" 

 

 

  

------------------------------------------------------------------ 

....ประกาศ / จัดซื้อ / จัดจ้าง.....
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 16:19 น.
 ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ
เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 12:46 น.

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17:30 น.

- ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด


วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 10:13 น.
- ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 10:11 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ส.2567
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 รายการ
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 16:56 น.
E-bidding ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจ วิเคราะห์สารชีวเคมี
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 13:36 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำวน 200 รายการ ของโรงพยาบาลสบปราบ

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 13:58 น.

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับบผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291064 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 14:51น.
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ( 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 13:15 น.
- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ


----------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบปราบ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านจัววิทยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
*** ทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรคปสอ.สบปราบ ปี 2563
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปี2562
ซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ 2562
นิเทศงาน คปสอ.สบปราบ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม 5 ส. 

ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2561

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2560

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2560

พิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมประจำปี 2560

 

ซ้อมแผนอุบัติเหตุทางจราจรประจำปีงบประมาณ 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.