เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์

 

 **** เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลสบปราบ ช่องทางด่วน ****  

 ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) 054-296085,054-296252 (ตลอด 24 ชั่วโมง โอนสายได้)
ห้องฉุกเฉิน 054-296085 ต่อ 115,116 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ผู้อำนวยการ 088-2570028 (ในเวลาราชการ)
ตึกผู้ป่วยใน 054-296085 ต่อ 127,128 , 088-5472433 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
งานบริหารงานทั่วไป 086-4207366 (ในเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูล ให้คำปรึกษา โควิด 19 อ.สบปราบ


ติดต่อได้ที่เบอร์ 086-3098588


ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.


---------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์


 

 

 

------------------------------------------------------------------------

พิธีประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"

นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ นำบุคลากรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลสบปราบ ประกาศเจตนารมณ์ 

"ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" 

 

------------------------------------------------------------------ 

....ประกาศ / จัดซื้อ / จัดจ้าง..... 

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 13:58 น.

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับบผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291064 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 14:51น.
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ( 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564)

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 13:15 น.
- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 14:25 น.
ประกาศ โรงพยาบาลสบปราบ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 14:36 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 11 รายการ 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 14:08 น.
เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 11 รายการ


วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 14:50 น.
- ร่าง เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 11 รายการ
- คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 11 รายการ

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 08:35 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงพยาบาลสบปราบ รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบการขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:44 น.
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลสบปราบ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13:14 น.
- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสบปราบ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:12 น.
- ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลสบปราบ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11:25 น.
- ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลสบปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15:17 น.
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลสบปราบ ปีงบประมาณ 2564 
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 09:39 น.
- ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดแนบนี้   วันที่ 31 มกราคม 2563 10:43 น. 
- ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ + ค่าเดินสายเมนไฟฟ้า วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 09:36 น.
- ร่างประกาศเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 16:06 น.
- คุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   วันที่ 4 ธันวาคม 2562  16:06 น.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบปราบ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านจัววิทยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
*** ทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรคปสอ.สบปราบ ปี 2563
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปี2562
ซ้อมแผนอุบัติเหตุประจำปีงบประมาณ 2562
นิเทศงาน คปสอ.สบปราบ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม 5 ส. 

ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2561

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2560

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2560

พิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมประจำปี 2560

 

ซ้อมแผนอุบัติเหตุทางจราจรประจำปีงบประมาณ 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกร็ดความรู้  credit by  

7 กลุ่มโรคที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  เป็นสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องให้กับสังคมมาอย่างยาวนาน สิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนความหวังของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทย ที่จะเข้ามาช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น นั่นคือ วัคซีนป้องกันโควิด-19

 อ่านต่อ... 

ลดหวาน มัน เค็ม ดีต่อใจ ห่างไกล NCDs

พฤติกรรมการนิยมบริโภคอาหารรสชาติจัดจ้าน ถึงใจ แต่มากไปด้วยปริมาณของโซเดียม ขณะที่การทานอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นเกินไป แต่เมื่อบริโภคเกินที่ร่างกายต้องการ ย่อมส่งผลเสียตามมา ดังประโยคที่ว่า “อร่อยปาก ลำบากร่างกาย Covid-19 ที่ว่าร้าย ยังต้องพ่ายให้กับโรค NCDs” รู้หรือไม่คนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ไม่เพียงเท่านั้นในแต่ละปีรัฐต้องสูญเสียงบประมาณค่ารักษาพยาบาลปีละกว่าหลายล้านบาท

อ่านต่อ....

เค็มแค่ไหน ไตไม่พัง ความดันไม่พุ่ง

ปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐ หน่วยงานด้านการแพทย์ และภาคีเครือข่าย พยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็ม ซึ่งนำไปสู่การเกิด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง หรือแม้กระทั่งโรคอ้วน แต่หลายคนก็ยังไม่ปรับพฤติกรรมการกินเค็ม เพราะยึดติดในรสชาติอาหารที่คุ้นลิ้น  วันนี้ เราขอเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆ ให้ลองปฏิบัติกันในชีวิตประจำวัน เพื่อลดเค็ม ลดการได้รับโซเดียม ดังนี้ 

  อ่านต่อ....

  

สัญญาณเหล่านี้ ชี้ว่าคุณใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากไป

ในยุคดิจิทัลนี้ ไม่แปลกที่หลายๆ คนใช้เวลามากมายไปกับโลกออนไลน์ ทั้งใช้หาข้อมูล เล่นโซเชียลมีเดีย หรือดูหนังฟังเพลงต่างๆ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเริ่มท่องเที่ยวไปกับโลกออนไลน์มากไป ... ถ้าคุณมีสัญญาณจากร่างกาย อารมณ์ และสังคมเหล่านี้

อ่านต่อ....

 

ปรับชีวิตวิถีใหม่ รับมือกับโลกหมุนเร็ว

ในช่วงล็อกดาวน์ทำให้โลกใหม่ของดิจิทัล หรือ Digital Disruption มาถึงเร็วขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังเกิดการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ "โลกออนไลน์" เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วันนี้ลองมาดู 10 อันดับที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านกันดีกว่า
 อ่านต่อ... 
         

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.