เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296252, 054296085 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

Display # 
Title Author Hits
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Written by Super User 3069
กลุ่มงานทันตกรรม Written by Super User 2526
ประชาสัมพันธ์ Written by Super User 1056
ประชาสัมพันธ์ (2) Written by Super User 452
อนาเขตอำเภอสบปราบ Written by Super User 781
วิสัยทัศน์ Written by Super User 3798
ประวัติโรงพยาบาล Written by Super User 7221
รับสมัครงาน Written by Super User 760
ที่ตั้งสำนักงาน Written by Super User 3322
Gallery Written by Super User 709

2020 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.