เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 70
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 720
รับเรื่องร้องเรียน เขียนโดย Super User 750
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 2157
จัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) เขียนโดย Super User 650
ตารางการให้บริการผู้ป่วย เขียนโดย Super User 1754
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เขียนโดย Super User 3084
บุคคลากร เขียนโดย Super User 5691
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เขียนโดย Super User 1502
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เขียนโดย Super User 5263

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.